Cykeltur ved Furesø.
.

Furesø strækker sig ind i Rudersdal Kommune i sydvest. Hele den lavvandede bugt Storekalv ligger i Rudersdal, mens kun en mindre del af det store hovedbassin når ind i kommunen. Hovedbassinet har en middeldybde på 16,5 m og en størstedybde på 37,7 m, hvilket gør Furesø til Danmarks dybeste sø. Derimod er middeldybden i Storekalv blot 2,5 m.

Indtil omkring år 1900 var Furesø en klarvandet sø, men udledning af spildevand frem til 1970’erne har medført, at søen i dag er ret næringsbelastet. I Furesø findes ca. 15 forskellige fiskearter, heriblandt brasen, aborre, sandart, gedde og ål, og om vinteren kan vandfugle som toppet lappedykker, hvinand, troldand og blishøne raste på søen i hundredvis.

På nordsiden af Storekalv ligger moseområdet Vaserne.

Furesø er udpeget som både habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande