Geologisk tidslinje for Furesø Kommune.

.

I dybder på 40‑50 m, og stedvis helt ned til 80 m, begynder de prækvartære aflejringer, som er de lag, der er ældre end 2,6 mio. år. Den varierende dybde skyldes den forkastningsbetingede, underjordiske Søndersødal, der gennemløber kommunen omkring Værløse og Kirke Værløse. De prækvartære aflejringer domineres af mindst 25 m tykke lag af kalksten fra Danien.

Over de prækvartære lag ligger aflejringer fra istiden. De består nederst af op til 40 m tykke lag af smeltevandssand og -grus, hvorover der findes 10‑12 m tykke lag af moræneler. Langs vandløbene samt ved Søndersø, Farum Sø og Furesø er der ferskvandsaflejringer, som blev afsat i tiden efter istiden. Ved Fiskebæk består de af op til 20 m tykke lag af ferskvandssand, ler og gytje.

Grundvand indvindes fra lagene af danienkalk samt stedvis fra lagene af smeltevandssand og -grus.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Furesø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi