Tornen øst for Fyns Hoved kendes let på sit karakteristiske, kamlignende udseende, hvor hver »tand« udgøres af en krumodde. I læ af Tornen ligger norene Pughavn og Fællesstrand, og bag dem rejser bakkeknuden Jøvet sig op over det lave vand. Set oppefra er det ikke vanskeligt at forestille sig, at nordspidsen af Hindsholm på Littorinahavets tid var et ørige, som den efterfølgende landhævning og udbredte marine dannelser mere eller mindre har forbundet med fastlandet.
.

Fyns Hoved er en moræneknold, som ligger på nordspidsen af Hindsholm og mod syd er forbundet med Korsøre og Jøvet via en smal tange. Norene Pughavn og Fællesstrand breder sig ud mod sydøst og øst og omsluttes i nordøst af krumodden Tornen.

Det kuperede landskab på Fyns Hoved når sit højeste punkt på Bæsbanke 25 m.o.h. og er overvejende dækket af lysåbne, kalkrige overdrev, som også findes på den nordlige del af Jøvet. Mod sydøst er der strandeng, der fortsætter ned langs Pughavn og Fællesstrand og herfra videre op på Tornen. Overdrevenes planteliv omfatter bl.a. hjertegræs, kornet stenbræk, lav tidsel, trekløftalant, lægestenfrø, klæbrig limurt, dansk astragel og langklaset vikke, mens man på strandengene kan finde arter som lav hindebæger, samel, strandasters, spidshale og fjernakset star.

Især om foråret lægger et stort antal trækfugle vejen forbi Fyns Hoved. Trækket består især af musvåger og forskellige småfugle, men rovfugle som rød glente, rørhøg, tårnfalk, spurvehøg og fiskeørn ses også. På det lave vand i Fællesstrand raster desuden en række forskellige ande- og vadefugle, mens trækkende lommer, skarver og dykænder kan følges over havet. Fyns Hoved er fredet ad flere omgange mellem 1936 og 1975 og indgår desuden i habitatområdet Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Kerteminde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster