Politistationen i Hans Mules Gade i Odense er hovedstation for Fyns Politi, som er en af landets 12 politikredse. De blev dannet med den politi- og domstolsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2007, hvor 54 politikredse blev reduceret til 12. Fyns Politi havde i 2020 ca. 800 medarbejdere, hvoraf ca. 620 var politiuddannede, og ca. 40 var jurister. Foruden Odense Kommune omfatter politikredsen også Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner.

Ud over hovedstationen i Odense er der bl.a. en større politistation i Svendborg og en politistation i Vollsmose. I de øvrige otte kommuner i politikredsen var der i 2020 såkaldte politibutikker, der typisk har åbent en dag om måneden. I en ny politisk aftale om politiets bevillinger 2021‑23 er der afsat midler til to nye nærpolitistationer i hhv. Nyborg og Assens. Politikredsen omfatter to retskredse: Retten i Odense og Retten i Svendborg.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Odense Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked