I engen nordvest for Næsbyhoved findes voldstedet Gåseholmen, en lav og kunstigt opbygget banke på 32 x 26 m. Ved forskellige mindre arkæologiske undersøgelser er der på stedet afdækket rester af et 7,5 x 7,5 m stort træbygget hus samt fundet genstande fra første halvdel og midten af 1300-tallet. En mulig tolkning af det lille voldsted er, at det er identisk med væbneren Henrik Pedersens Næsbyhoved, dvs. forgængeren for det kongelige Næsbyhoved.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder i Odense Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder