Befolkningsudviklingen i Galten 1921‑2019. *Siden 2007 er Skovbys befolkning talt sammen med Galtens.

.
Klank Højskole i Galten blev grundlagt i 1868. Siden var der også bl.a. landbrugsskole og friskole, inden skolen i 1939 udelukkende blev efterskole og i dag hedder Klank Efterskole. Her er piger linet op til gymnastik omkring 1910.
.

Landsbyen Galten kendes tilbage fra middelalderen. Da landevejen Aarhus-Ringkøbing i 1850’erne blev ført forbi ca. 1,5 km syd for Galten, opstod ved landevejen en ny bebyggelse med kro, høker, brændevinshandel og andelsmejeri. Mange nyankomne bosatte sig langs den nye vej, og i løbet af de sidste årtier af 1800-tallet kom bl.a. både læge, dyrlæge, højskole og sparekasse.

Ved anlæggelsen af Aarhus-Hammel-banen i 1902 blev Galten stationsby. Jernbanestationen blev placeret mellem den gamle landsby og bebyggelsen langs landevejen og bandt de to bydele sammen. Landsbyen Skovby fik station helt i nordøst, i Skovby Nord.

I 1921 lå befolkningstallet i Galten på 473. Hammelbanen og hermed stationen i Galten blev nedlagt i 1956, men Galten var dog stadig den store af de små byer i området. I 1966 blev den administrativt center i den nye Galten Kommune, og i løbet af 1960’erne og 1970’erne skød flere parcelhuskvarterer op i byen. Indimellem gik det så stærkt, at det var svært at finde nye grunde hurtigt nok til at klare efterspørgslen. Befolkningstallet steg kraftigt: fra 618 i 1950 til 1.835 i 1970.

Tilflytterne til byen kom især fra Aarhus, og Galten blev dermed en del af et mønster med byer for en overvejende pendlende befolkning. Befolkningstallet fortsatte med at stige, og i 2006 lå det på 4.852.

Videre læsning

Læs mere om Galten

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie