Voldstedet Gammel Hald ligger ved Hald Sø. Det består af en anseelig borgbanke, der hæver sig op til 7 m over det omgivende terræn og har en diameter på ca. 80 m. Banken er omgivet af en op til 6‑7 m bred voldgrav med en op til 15‑20 m bred forborg. Vandstanden i søen har tidligere været ca. 1,8 m lavere, og den omgivende voldgrav må oprindelig have været tør. Ved udgravninger på banken er der fundet fundamenter til en kælder samt resterne af to hypokauster (opvarmningsanlæg). Flere detaljer tyder på, at borgbyggeriet aldrig blev færdiggjort. Byggeaktiviteten på stedet kan dateres til anden halvdel af 1200-tallet, og en mulig bygherre kunne være et medlem af den tyske slægt Eberstein, der vides at have ejet Hald i første halvdel af 1300-tallet.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Viborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder