Lindenov slægtens anden gård i herredet, ud over Fovslet, var Gamle Drenderup. Denne gårds ældste udgave er sandsynligvis det noget ødelagte voldsted Gammel Hovgård, der ligger i engen vest for Ødis. Her er, typisk for et 1300-tals voldsted, en tårnbanke ved en voldgrav skåret ud af en 100 x 90 m stor naturlig banke i engen. Denne gårdbanke hæver sig ca. 4 m over det omgivende terræn, mens tårnbanken er noget lavere. I 1400-tallet blev gården flyttet nogle hundrede meter mod vest, og der blev anlagt en 60 x 50 m stor rektangulær banke omgivet af en 8 m bred voldgrav. Ved salget til kronen i 1584 blev bygningen på banken beskrevet som et toetagers stenhus over en kælder med hvælv i den søndre del. Øst for banken lå ladegården, der i 1584 bestod af en række bygninger opført i bindingsværk med stråtag. Drenderup forfaldt efter salget til kronen og blev erstattet af et nybyggeri mod øst i 1682.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Kolding Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder