Gammel Køgegård ligger i den vestlige udkant af Køge. En række adelsslægter ejede herregården fra 1400-tallet, og indtil bondesønnen Rasmus Carlsen Lange købte den i 1775.

Den nuværende hovedbygning blev opført i 1779 og afløste en ældre bygning fra 1603 på samme sted. Hovedbygningen står i røde mursten og består af en enkel og regelmæssig hovedfløj efter klassicismens forskrifter i to stokværk, mens de to udløberfløje er lavere. Sidstnævnte fik deres nuværende udseende ved en ombygning 1855‑56. Mod nord er en vinkelfløj, der skal være en rest fra den ældre bygning. Slægten Carlsens sidste ejer var Emmy Carlsen, der med sit testamente oprettede en legatstiftelse, der siden da har ejet og vedligeholdt herregården.

Haven ved Gammel Køgegård er fra 1700-tallet, smukt beliggende ved Køge Å, eng og skov og med mange fine træer. Haven blev omlagt til landskabelig stil i 1800-tallet, og i begyndelsen af 1900-tallet arbejdede landskabsgartner Edv. Glæsel der. I 1967 tegnede landskabsarkitekt C.Th. Sørensen et haverum med cirkulære bede i græs. Nordvest for haven og op til skoven ligger Claras Kirkegård, en gravlund for medlemmer af slægten Carlsen.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Køge Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder