Skoven Ganløse Eged har et areal på 164 ha og ligger mellem Buresø og Bastrup Sø. Sammen med Slagslunde Skov, Krogenlund og Uggeløse Skov udgør den resterne af et stort, sammenhængende skovareal.

Bøgen dominerer, efterfulgt af eg og ahorn, men skoven har også en ganske stor andel af nåletræ som rødgran, douglasgran og cypres. I den sydøstlige del af skoven ligger Myrestenen, der er en 60 tons ledeblok, som isen bragte til området under sidste istid.

Hele Ganløse Eged indgår i habitatområdet Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove