I den nordlige ende af Ganløse ligger de almennyttige rækkehuse Teglværksparken fra 1993. Husene, der er tegnet af Tegnestuen Vandkunsten, er opført i træ og beklædt med cementplader.
.

Ganløse har mange velbevarede ældre bygninger, herunder Rytterskolen (ca. 1724), Almagergårde (1778), Liselund (1904) og Ganløse Kro (ca. år 1900). Tæt på Ganløse Kirke på Bygaden ligger murermester Kristian Philipsens bolig fra 1916. Lidt sydvest for kirken ligger Ganløse Skole, hvor tegnestuen Arkitema foretog en stor om- og tilbygning i årene 2005‑07. Arkitekterne Mette Lange og Jeanne Brüel har for KFUM-spejderne tegnet friluftshytten (2005‑06) i spejderkolonien Viggatorp nordøst for Ganløse.

Videre læsning

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur