Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948‑2009 blev indstiftet i 2015, og d. 20. januar 2016 var 600 veteraner mødt op på Gardehusarkasernen i Antvorskov for at modtage den. I juli 2021 boede der ifølge Veterancenterets opgørelse 886 veteraner med veterankort i Slagelse Kommune.
.

Gardehusarkasernen, også kaldet Antvorskov Kaserne, en af landets nyere og større kaserner, er tegnet af Holger Sørensen og opført i 1969 for at rumme det nu nedlagte Sjællandske Livregiment.

Skønt der også er nyere bygninger på området, står den modernistiske kaserne i stort omfang i sin oprindelige form. Kasernen er opført med præfabrikerede betonelementer, tidens nye byggemateriale, der samtidig repræsenterede en underspillet og funktionsbestemt arkitektur. Byggeriet havde tre separate områder, som omfattede hhv. belægning, uddannelse samt garager med værksteder.

Gardehusarerne flyttede ind på kasernen i 2001 i forbindelse med en sammenlægning mellem dette regiment og Sjællandske Livregiment. Gardehusarregimentet, som kan føre sin historie tilbage til 1614, er Hærens ældste regiment og er særligt kendt i offentligheden pga. sin hesteeskadron. Ryttere fra eskadronen i den karakteristiske blå gallauniform er et markant indslag ved udenlandske statsbesøg, kongelige mærkedage m.m. Med henblik på at huse eskadronens omkring 75 heste er der på kasernen et større område med stalde samt indendørs og udendørs ridebaner. Hesteeskadronen har et betydeligt overtal af kvindelige soldater (husarer) og er den enhed i hele Forsvaret, som har den største andel af kvinder.

Der er også andre enheder på kasernen, herunder Hærens 2. Brigade, og uddannelsen af løjtnanter i Hæren. Der er samtidig ved at blive etableret et hovedkvarterselement for NATO-enheden Multinational Division North, hvis tropper for en stor dels vedkommende er placeret i de baltiske lande.

Omkring 2.000 personer kan indkvarteres i den store kasernes soveområder. De mange funktioner, der er knyttet til kasernen – værksteder, bespisning, rengøring, uddannelse, stabsfunktioner m.m. – gør den til en betydelig arbejdsplads i Slagelse Kommune. Samlet havde kasernen i 2020 omkring 750 ansatte, og hertil kommer de værnepligtige.

I en ældre landbrugsbygning nær kasernen finder man Gardehusarregimentets historiske samling, som kan besøges efter aftale.

Mange sjællandske unge kender Gardehusarkasernen, fordi den er et af de få tjenestesteder i den østlige del af landet, hvor Forsvarets Dag afholdes. Tidligere generationer kendte dagen som sessionen, dvs. en vurdering og udvælgelse af, hvem der skal aftjene værnepligt. Førhen var det blot mænd, der mødte op, men nu deltager også et betydeligt antal unge kvinder, som ønsker at aftjene deres værneret. Mens det i begyndelsen af 00’erne kun var et par procent af de fremmødte til Forsvarets Dag, der var kvinder, var det i 2020 knap hver fjerde.

Videre læsning

Læs mere om Erhverv og arbejdsmarked i Slagelse Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked