Nordfronten, 1894. Den nordlige del af Københavns Befæstning, med de flankerende batterier og forter, hvoraf størstedelen lå i den nuværende Gentofte Kommune. Hertil hørte også oversvømmelsesanlæggene Nordre Oversvømmelse mellem Ermelund og Bellevue og Søndre Oversvømmelse fra Ermelund over Gentofte Sø og Utterslev Mose. Mod nord ses den kun påbegyndte Dyrehavestilling i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kort fra Københavns befæstning. Til fædrelandets forsvar af Jens Ole Christensen m.fl., Gad 2012.
.

Garderhøj Fort ved Jægersborg blev anlagt 1886‑92 som en del af Nordfronten i Københavns Befæstning, og var bevæbnet med bl.a. fire 15 cm-kanoner, der skulle beskytte området øst for Kongens Lyngby, Fæstningskanalen og de planlagte oversvømmelser af de lavtliggende områder langs Jægersborg Dyrehaves sydside ud til Øresund. To af fortets kanoner var placeret i et avanceret kanontårn, der kunne trækkes ned i fortet. Garderhøj Forts firkantede krop i beton, granit og mursten er nedgravet og ikke synlig fra det omgivende terræn. Desuden er fortet omgivet af en tør grav, hvor der i ydersiden er indbygget en kaserne og forsvarsstillinger.

Garderhøj Fort blev nedlagt som aktivt fort i 1920. I 1945 kom Garderhøj Fort som det eneste i landet under Krigsministeriet og blev bl.a. benyttet som militært øvelsesområde. I 1996 overgik Garderhøj Fort med indsamlede midler til Garderhøjfonden. I 2013 åbnede det nyrestaurerede Garderhøj Fort for publikum. I dag drives fortet af Gentofte Kommune som et formidlings- og oplevelsescenter.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Gentofte Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv