Garnisonskirken er en kirke på Sankt Annæ Plads i København opført i årene 1703-06 for Københavns garnison. Kirken bærer det officielle navn Den Herre Zebaoths Kirke, men er traditionelt kaldet Garnisonskirken. Opførelsen skete efter planer udarbejdet i 1697 af ingeniørofficer Georg Philip Müller og let revideret af generalbygmester Wilhelm Friedrich von Platen, som stod for byggeriet. Korskirken af røde sten, der oprindelig var overpudsede, har sortglaseret tegltag og tårn med spir over hovedindgangen. Affladede tøndehvælv dækker det lyse kirkerum, som præges af pulpiturer i to etager langs alle vægge i skib og korsarme, undtagen ved alterpartiet mod øst og orgelvæggen over indgangsdøren mod vest. Altertavlen af forskelligt farvet marmor blev bekostet af den jyske godsejer Hans Benzon, hvis slægt også har en gravkrypt under kirken. Altertavlen, som er en markant arkitektonisk opbygning med et centralt korsfæstelsesrelief og diverse allegoriske figurer, er udført af billedhuggerne Didrick Gercken og Just Wiedewelt og stod færdig i 1724. Prædikestolen og døbefonten i klassicistisk stil er tegnet i 1772 af Georg Erdman Rosenberg. Da kirken fik nyt orgelværk i 1995, blev orgelfacaden fra 1724 forsynet med en festlig marmormaling i røde farver med forgyldte detaljer og Margrethe 2.s navnetræk.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Københavns Kommune

Se alle artikler om Kirker