Herregården Gavnø er et af landets smukkest beliggende søslotte, placeret, hvor Suså munder ud i Karrebæk Fjord. Gavnø nævnes allerede i 1231, og der er stadig rester af det kloster, som stod færdigt i 1408. Den fredede bygning er fra 1755‑58 og tegnet af Jacob Fortling som et elegant eksempel på rokokoarkitektur med gulpudset facade og hvide lisener.
.

Gavnøs beliggenhed er ikke uden grund beundret. Hvor Suså munder ud i Karrebæk Fjord, lyser den op på kysten af øen Gavnø med sin landskabelige have med blomsterpark og bagved herregårdslandskabet.

Hovedbygningen består af tre fløje i tre etager med gule facader brudt af hvide murpiller. Det helstøbte rokokoanlæg blev formet ved en ombygning 1755‑58 ved Gavnøs mest berømte ejer, den mægtige statsmand Otto Thott. Herregården huser fortsat hans imponerende kunstsamling.

Gavnø kendes fra middelalderen som krongods og kloster foruden i kortere perioder som privatejet herregård. I 1584 kom den i slægten Lindenovs eje, og den gamle klosterkirke blev herefter til herregårdskapel. Kirken kan endnu ses i sydfløjen, bl.a. med alter og prædikestol fra Niels Trolle og Helle Rosenkrantz’ periode på herregården 1663‑82. Parret blev afløst af slægten Thott, siden Reedtz-Thott, der fortsat er på Gavnø. I dag ejes godset af Otto og Helle Reedtz-Thott, og hovedbygning og park af Gavnø-Fonden. Ud over land- og skovbrug lægger Gavnø rammer til events, festivaler, julemarked, kurser, omvisninger og bryggeri.

Gavnø Slotspark, der blev anlagt ca. 1750 som barokhave med lindealléer, omlagdes i 1800-tallet til landskabelig park i engelsk stil med sjældne træer, lysthuse og broer. Senere har flere landskabsarkitekter arbejdet med haven: H. Flindt i perioden 1867‑76, bl.a. med en terrassehave, Edv. Glæsel med drivhusanlæg i årene 1900‑01 og Henning Rasmussen med løgparken med mere end 500.000 blomsterløg fra 1957. Hertil kommer bl.a. rosenhave med rosenlabyrint, liljehave og højtsvævende trætopbane.

Gavnø Dominikanernonnekloster

Med afsæt i den eksisterende herregård stiftedes i 1403 et dominikanernonnekloster på Gavnø. Nonnerne levede her et afsondret liv på sikker afstand af, men synlig for, den livlige trafik til og fra Næstved. I dag indgår resterne af klosteret, der var opført helt af tegl, i den nuværende herregård, et barokanlæg fra 1755‑58. Klosterkirken udgjorde sydfløjen i anlægget.

De bevarede fire østligste fag afslører, at kirken var en ret beskeden bygning på ca. 25 m, opført i et komplekst højgotisk formsprog, hvor hvælvenes støttepiller stod indvendig i kirken. De glatte ydermure fremhævede den femsidede korafslutning mod øst. Kirken er formentlig opført kort efter klosterets oprettelse, og den stod måske færdig ved relikvienedlæggelsen i 1408. I herregårdens østfløj indgår der også murværk fra klostertiden, men herudover kan nonneklosteret også have omfattet andre grundmurede fløje, hvorfra der endnu ikke er fundet bygningsrester. Der hørte formentlig også en ladegård til klosteret, som kan have ligget mod nordøst.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Næstved Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder