Fangekolonien Gedhus anses for begyndelsen til åbne fængsler i Danmark. De første fanger ankom i 1899 og blev i begyndelsen indkvarteret i Gedhus. I 1907 blev det gamle, faldefærdige hus erstattet af et nyt længere inde på heden. På billedet ses fangerne ved koloniens begyndelse, hvor nogen tager brusebad i baggrunden, mens andre spiller med sten.
.

I 1899 blev Danmarks første åbne fængsel oprettet i en gammel hedegård og tidligere smugkro i Gedhus nær Karup. På grund af et overfald på en tidligere ejer var der blevet sat jernstænger for vinduerne. Den øde beliggende gård var derfor velegnet som beboelse for de 15 fanger, som blev overflyttet hertil fra Horsens Tugthus. Her skulle de bo i to måneder to gange årligt og grave huller om foråret og plante træer om efteråret.

Det var Hedeselskabets stifter, E. Dalgas, som fik idéen, der dog først blev realiseret efter hans død af sønnen Christian Dalgas og fængselsinspektør N.J. Backe. De få beboere på egnen var meget skeptiske, men efterhånden blev fangernes årlige ophold en naturlig del af egnens liv. Fangerne fortsatte tilplantningen indtil 1951, kun afbrudt af tyskernes besættelse af området under 2. Verdenskrig. Ved projektets afslutning dækkede Gedhus Plantage i alt 752 ha tidligere hede i Herning, Viborg og Ikast-Brande Kommuner.

Hedeopdyrkning ved Gedhus. Fangerne fra det åbne fængsel graver på heden. Foto fra 1906.

.

Videre læsning

Læs mere om Herning Kommunes skove

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove