I juni-juli åbner kragefod sine karakteristiske rødbrune blomster over Geding og Kasted Moser. Navnet kommer af de fligede blade, som med lidt god fantasi kan minde om fodaftrykket fra en krage. Formentlig har kragefod ikke været udnyttet som lægeplante i Danmark, men i Nordamerika brugte de indfødte plantens rod mod mavekramper og diarré. Derudover har inuitter i Sibirien tørret bladene til te.
.

Geding og Kasted Moser ligger i det vidtstrakte landbrugslandskab mellem landsbyerne Geding og Kasted, ca. 8 km nordvest for Aarhus. De to små moser udgør et sammenhængende, ca. 30 ha stort moseområde, kun adskilt fra hinanden af den lille Egå, der løber gennem området kort efter sit udspring i Geding Sø mod sydvest.

Selv om moserne ligger omgivet af marker og tæt på Østjyske Motorvej, indgår de i dag i et ambitiøst rewildingprojekt, hvor man gennem udsætning af store, hårdføre planteædere håber at skabe og bevare et mangfoldigt og lysåbent område uden yderligere menneskelig indgriben. I 2016 blev der således udsat en større flok gallowaykvæg, som i 2017 fik selskab af først fire asiatiske vandbøfler og siden seks konikheste. De tre forskellige græssere går sammen i et stort hegnet område, hvor de får lov at passe sig selv og ikke får tilskudsfoder. Ud over Geding og Kasted Moser er også omkringliggende arealer blevet inddraget i projektet, så det samlede rewildingareal er på ca. 62 ha. I forbindelse med et større jordfordelingsprojekt, som i december 2018 blev vedtaget af Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Miljø- og Fødevareministeriet, håber man at kunne udvide arealet yderligere, så det i alt når op på ca. 150 ha.

Ved rewildingprojektets opstart foretog Aarhus Kommune en kortlægning af områdets plante-, dyre- og svampeliv. I den forbindelse blev der registreret mindst 890 forskellige arter. De omfattede bl.a. 265 arter af karplanter, heriblandt en række forholdsvis sjældne arter som krognæbstar, dunet vejbred, engblomme, håret viol og pilealant, samt 84 forskellige mosser, 75 arter af laver og 362 arter af svampe. Blandt svampene og laverne blev der fundet flere arter, som ikke tidligere er set i Danmark.

Også fuglelivet er rigt, og i moserne er der tilsammen iagttaget ca. 160 forskellige arter. Ud over fx gøg, vandrikse og vibe omfatter ynglefuglene især forskellige småfugle som nattergal, tornsanger, engpiber, bynkefugl, bomlærke, gulspurv og rørspurv. Desuden er området en vigtig rasteplads for rov- og vadefugle.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land