Atriumgården til udstillingsbygningen, den tidligere marinestation, ved Gedser Odde med Sydstenen tv. Stenen blev flyttet hertil i 2012, da atriumgården blev renoveret.
.
En løvsanger, som er fanget til ringmærkning på Gedser Fuglestation. Fuglene fanges i såkaldte spejlnet. Inden for kort tid tages de ud af nettet, vejes, måles og får påsat en ring med nummer og adresse. Hvis fuglen bliver genfundet et andet sted, og finderen sender nummeret tilbage til adressen, giver det oplysninger om fuglens trækvej.
.
Ud for Gedser Odde ligger Gedser Rev, som kan være farligt at passere. Lyset fra Gedser Fyr, der kan ses 48 km væk, skal hjælpe skibene sikkert frem. Fyrtårnet blev senest renoveret i 2021.
.

Med koordinaterne 54° 33′ 32″ N, 11° 58′ 10″ Ø er Gedser Odde ikke kun Falsters, men også Danmarks sydligste punkt. Denne position har haft betydning for de enorme træk med titusindvis af fugle, for skibsfarten og for stedets geopolitiske betydning med muligheden for kontrol af skibstrafikken på Øresund.

Gedser Odde

På spidsen af Gedser Odde er der stejle, få meter høje skrænter ud mod havet, og i baglandet findes flade marker. Yderst på odden ligger en tidligere militærbygning, der i dag fungerer som udstillings- og foreningshus. Udstillingen fortæller om Gedser Oddes natur, fugleliv, geologi, historie og om havvindmøllerne. I bygningens atriumgård ligger den fire tons tunge Sydstenen som et symbol på landets sydligste punkt.

Gedser Odde ligger på fuglenes hovedtrækrute mellem Nordskandinavien og Sydeuropa. Hvert forår og efterår flyver titusinder af trækfugle forbi odden. Især efterårstrækket af landfugle er markant. Fuglene flyver på deres vej mod syd så længe over land som muligt. Falster virker derfor som en tragt, hvor Gedser Odde er spidsen, og hvor fuglene tvinges til at forlade land og flyve ud over det mere usikre hav. Mængder af duer, finker, irisker, pibere, drosler og svaler passerer odden. Det er fx ikke usædvanligt, at der er dage med 30.000‑50.000 trækkende bogfinker og kvækerfinker. Et stort antal rovfugle som rød glente, rørhøg, musvåge, fjeldvåge og spurvehøg kommer også forbi.

Fugletrækket over vand følger Falsters østkyst, inden fuglene flyver mod vest til bl.a. Vadehavet. Trækket er især stort i perioder med kraftig pålandsvind, hvor fuglene tvinges ind mod land og derfor lettere kan ses. Tusindvis af gæs og ænder, især ederfugl og sortand, trækker forbi. Men også lommer, terner og kjover optræder i pæne antal. Gedser Odde er især kendt for sit store træk af dværgmåger og er formentlig det sted i Danmark, hvor man kan se flest af denne art. Om foråret, når trækket går den modsatte vej, kan bl.a. ses store mængder af ederfugle, som kommer forbi på deres træk ind i Østersøen.

Det store antal af fugle, som passerer Gedser Odde, betyder også, at der regelmæssigt optræder sjældne fuglearter på Gedser Odde. Der er fundet flere nye fuglearter for Danmark især i forbindelse med, at man fanger fugle til ringmærkning.

Gedser Fuglestation

På Gedser Fuglestation, der er indrettet i fyrpasserboligen ved Gedser Fyr, foretages ringmærkning og observationer af fugle. Bygningen og arealerne omkring stationen tilhører staten og udlejes til Dansk Ornitologisk Forening, og fuglestationen drives af frivillige under Dansk Ornitologisk Forening.

Der har været foretaget ringmærkning af fugle på Gedser Odde siden 1971, men først i 2001 stod den nuværende fuglestation klar. Stationen er den ene af tre større fuglestationer i Danmark; de to andre ligger i Skagen og ved Blåvand. Gedser Fuglestation er det sted i Danmark, hvor der årligt ringmærkes flest småfugle. Der ringmærkes typisk i sæsonen fra d. 1. marts til d. 15. juni og fra d. 20. juli til d. 15. november. Ud over ringmærkning af småfugle foretager fuglestationen standardiseret optælling af de trækfugle, der flyver forbi og over Gedser Odde. Om foråret ringmærkes der op til ca. 4.000 småfugle, mens der om efteråret ringmærkes op til ca. 16.000 småfugle.

Fuglestationen holder årligt flere åbent hus-arrangementer. Her kan man opleve ringmærkningen og få informationer om fugletrækket.

Gedser Fyr

I 1797 blev det besluttet at rejse et fyr på Gedser Oddes sydspids pga. mange skibsforlis og grundstødninger i Trindelen ved Gedser Rev i Østersøen. Det sekskantede Gedser Fyr stod færdigt i 1801, men blev først indviet d. 1. august 1802 som et anduvningsfyr. Det var et lukket kulfyr, som i 1834 blev ændret til et fyr med spejlapparat. Dette blev atter udskiftet med linseapparat, da tårnet samtidig blev forhøjet til 13 m i 1851.

Under en storm d. 31. december 1904 blev fyrtårnet stærkt beskadiget. Herefter blev fyret ombygget og genindviet d. 4. august 1905. Tårnet blev nu forhøjet til 20 m, og lampen blev udskiftet til en petroleumsdrevet roterende glødenetsbrænder. Denne blev i 1947 udskiftet med en eldreven glødelampe. Flammehøjden er 26 m.

Gedser Odde under den kolde krig

Fra Gedser Odde er der en enestående udsigt over skibstrafikken i den vestlige del af Østersøen, og allerede under Besættelsen etablerede tyskerne her en overvågningspost og et kanonbatteri for at kunne kontrollere farvandet. Under den kolde krig voksede den strategiske betydning af Gedser Odde, og både fra dansk og fra NATOs side var der et ønske om at kunne følge Warszawapagtlandenes skibstrafik mod Øresund og Storebælt. I marts 1948 blev den nye Marinestation Gedser (MAS GED) indviet som Danmarks sydligste hus. Den oprindelige kaserne og udkigspost blev i 1967 udvidet med en ny og moderne kaserne med et 30 m højt betontårn til en avanceret farvandsradar. Fra MAS GED blev alle skibe registreret og meldt videre til Sundets Marinedistrikt på Stevnsfort samt til Forsvarets Efterretningstjenestes pejlestation i Gedesby nogle kilometer mod nord. Med op til 35 passerende krigsskibe fra Warszawapagtlandene på en almindelig dag var der nok at holde øje med. Radartårnet blev revet ned i 2007, og i dag står kun en del af den nye kaserne tilbage.

Området byggede dog også en sjælden bro mellem øst og vest, idet man under hele den kolde krig opretholdt færgefarten til Warnemünde i DDR med danske og tyske færger. Den danske færge blev flere gange inddraget i spektakulære flugtaktioner fra DDR.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv