Gedved er Horsens Kommunes femtestørste by med en befolkning på 2.313 og et areal på 1,9 km2. Byen ligger ca. 8 km nord for Horsens langs landevejen mellem Horsens og Skanderborg i et kuperet moræneområde formet i sidste istid. Gudenådalen ligger vest for byen og mod nordvest Yding Skovhøj på 170,77 m.o.h. Nærheden til Østjyske Motorvej gør det nemt for beboerne at pendle til Skanderborg og Aarhus.

Gedved er primært en bosætningsby med skole, børnepasnings- og fritidstilbud og med butikker til lokal forsyning. Landevejen Egebjergvej-Skanderborgvej danner en trafikal barriere mellem Gedveds ældre og nyere bebyggelse. Den oprindelige landsby med sine gårde ligger ved Vestervej og Kærvej i den nordlige del af byen vest for Skanderborgvej, og indtil 1960 boede byens befolkning her og langs Egebjergvej. Øst for Egebjergvej ligger et parcelhusområde, der er forbundet med overordnede vejnet, stikveje og stisystemer. Byens centrum ligger, hvor Vestervej-Kirkevej krydses af landevejen. Her ligger også det tidligere Gedved Seminarium, der er omdannet til bibliotek, kultur- og medborgerhus. Hansted Skov, sydøst for parcelhuskvarteret, er byens vigtigste grønne område. Gedveds industriområde ligger vest for Egebjergvej.

Betydning af bynavnet Gedved

Den ældst kendte kilde til navnet Gedved er fra *1404, hvor formen Gidue optræder. I senere belæg findes former som Giedw (1470), Gedwigh (1492), Gedewe (1511) og Gieduidtt (1554). Navnets forled er dyrebetegnelsen ged, mens efterleddet med de vekslende former er uvist. Forsigtige tolkninger er et af de gammeldanske substantiver , som betyder »helligdom«, with, som betyder »skov«, eller hø̄gh, som betyder »høj, gravhøj«, mens substantivet vig, gammeldansk wigh, synes mindre sandsynligt pga. stedets topografi. Navnet sigter således måske til en helligdom, en skov eller en høj med geder.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer