Befolkningsudviklingen i Gedved 1921‑2019.

.
En lang række skolefolk tilknyttet Gedved Lærerseminarium er her forsamlet til fotografering i 1902 ved 40-årsjubilæet. Seminariets grundlægger, Peter Bojsen, sidder i første række, nr. 4 fra højre; ved hans højre side hans hustru, Ingeborg Bojsen. På Bojsens anden side ses Martin Kristensen, som blev medforstander i 1896, og hans hustru, Karen. I bagerste række, nr. 4 fra højre står politikeren J.C. Christensen, der var uddannet fra Gedved Lærerseminarium og i 1902 var kultusminister og i årene 1905-08 konseilspræsident.
.

Gedved var en landsby i Tolstrup Sogn. I 1854 blev her oprettet en folkehøjskole i en nedlagt skole, som i 1859 blev købt af skolemanden Peter Bojsen. Få år efter, i 1862, oprettede han et seminarium i samme bygning. Højskolen blev nedlagt i 1881, mens seminariet fortsatte. I 1896 forpagtede Bojsen seminariet til Jens Byskov, der gjorde det landskendt. Bygningsmæssigt blev byen domineret af de talrige huse, der var tilknyttet seminariet, ligesom seminariet havde stor indflydelse på byens økonomiske og kulturelle liv. Gedved havde i 1916 474 indbyggere.

Gedved voksede langsomt fra 448 indbyggere i 1921 til 772 i 1965. Tallene skjuler en befolkningsstagnation indtil 1950’erne. I 1960’erne blev de første parcelhuskvarterer udlagt, og langs med Egebjergvej voksede industrikvarteret frem. Gedved Fjerkræslagteri blev oprettet i 1956; i 1961 blev seminariet overtaget af staten. Byens hovedgennemfartsvej var hovedvej A10, der skabte en let adgang til hele Østjylland.

I forbindelse med Kommunalreformen i 1970 blev Gedved administrationscentrum for den nye Gedved Kommune. I 1980 indviedes motorvejsstykket uden om Gedved på E45. Det blev i 1982 bestemt, at seminariet skulle nedlægges i 1984; i stedet kom et socialpædagogisk seminarium og HF i de samme bygninger, og senere fulgte andre pædagogiske og socialpædagogiske uddannelser. Den reducerede trafik og de mindskede uddannelsesaktiviteter forandrede Gedved. I 2005 fik byen dog en stor arbejdsplads, nemlig svineslagteriet Danish Crown med over 1.000 ansatte.

Videre læsning

Læs mere om Gedved

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie