Genforeningssten
.
Genforeningssten
.
Genforeningssten
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
271229
Sted- og lokalitetsnummer
160507-92
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2712:29 Mindesmærke for Genforeningen. Stenen er 1,5 x 0,7 m og 3,4 m høj. Indhugget i stenens forside er følgende inskription, der er opmalet med rød farve: ”Her er jeg sat som Bautasten de Sønderjyder til Ære. Danske de var og danske de blev, og danske vilde de være 1920”. Inskriptionen kan opmales som hidtil med samme farve, typografi og i samme omfang.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenMindestenen blev rejst på foranledning af lærer Johansen, Hobro. Stenen blevet givet af gårdejer Niels Sørensen fra Toftegård, Elling, og var fundet ca. 3 km fra stenens nuværende placering. På en blokvogn transporteredes stenen op til Ejer Bavnehøj af 8 heste, og den sidste kilometer af hundrede mennesker fra egnen. Det sidste korte stykke var det nødvendigt at få hjælp fra blokvognen. Inskriptionen til stenen blev valgt efter at der var udskrevet en konkurrence. Indsenderen var i første omgang anonym, men det blev senere afsløret at der var tale om lærer Fr. Sørensen, Bjørnstrup Skole. Ved afsløringsfesten den 3. december 1920 holdt lærer Christensen, Tåning, festtalen, mens formanden for Ejer Bavnehøj afslørede stenen. Genforeningsstenen blev september 2017 flyttet ca. 20 m til stenens nuværende placering.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links