stenens bagside
.
stenens forside
.
oversigt, set fra ØSØ
.

Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322590
Sted- og lokalitetsnummer
020611-224
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3225:90 Mindesmærke. Mindesmærket er beliggende på et ca. 10 x 11 m stort areal, hvor der på en 5 x 5 m stor og 1 m høj jordhøjning står en mindesten. Selve mindestenen er 1,75 m bred, 0,6 m dyb og 1,05 m høj. På stenes forside ses en indhugget inskription: FORKYND FOR SKIFTENDE SLÆGTER: END RAADER GUD FOR DANMARK. MINDE OM SØNDERJYDERNES KAMP OG SEJR. På bagsiden er indhugget årstallet: 1920.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Roskilde MuseumMindesten i anlæg på vestsiden af Elverdamsvej i Standskov, matr. nr. 1p Ryegård Hgd., Rye. På stenens forside er indhugget ordene FORKYND FOR SKIFTENDE SLÆGTER: END RAADER GUD FOR DANMARK. MINDE OM SØNDERJYDERNES KAMP OG SEJR. På bagsiden er indhugget årstallet 1920 Stenen måler 105 cm i højden, 175 cm i bredden og 60 cm i dybden/tykkelsen. Rombisk i formen, stående på det ene stumpvinklede hjørne. Der er tale om en sten i rød granit med grønne nister. Anlægget er firkantet i grundplan og ligger i Strandskov, som er indhegnet. Det har tidligere været ryddet for træer men selvsåede hyld, ahorn og elm vokser nu omkring mindestenen. Mindestenen står på toppen af en ca. 5 m i diameter og ca. 100 cm høj forhøjning bygget af jord og sten. Mindestenen er opstillet på en 35 cm høj cementsokkel.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links