Genforeningssten
.

Faktaboks

Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322850
Sted- og lokalitetsnummer
020214-93
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3228:50 Mindesmærke, Genforeningssten. Stenen er 80 x 55 cm og 190 cm høj. Øverst på stenens forside er indhugget en kongekrone, og herunder henholdsvis Sønderjyllands og kongeriget Danmarks våbenskjolde ved siden af hinanden. Derunder er inskriptionen: ”TIL MINDE OM GENFORENINGEN D: 9. JULI 1920. GUD ALENE ÆREN”. Inskription, kongekrone og våbenskjolde er opmalet med rød maling. Inskription, krone og våbenskjolde kan opmales som hidtil i samme omfang og farve.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenMindesmærke, Genforeningssten. Stenen er 80 x 55 cm, og 190 cm høj. Øverst på stenens forside er indhugget en kongekrone, og herunder henholdsvis Sønderjyllands og kongeriget Danmarks våbenskjolde ved siden af hinanden. Derunder er inskriptionen: ”TIL MINDE OM GENFORENINGEN D: 9. JULI 1920. GUD ALENE ÆREN”. Inskription, kongekrone og våbenskjolde er opmalet med rød maling. Inskription, krone og våbenskjolde kan opmales som hidtil i samme omfang og farve. Genforeningsstenens inskription og tekst er udført af arkitekten Holger Jacobsen, København, og blev afsløret juledag 1920 af den lokale arbejdsmand Niels Rasmussen, Tåstrup, der var krigsinvalid. Stenen blev foræret til formålet af den daværende landbrugsminister (senere statsminister) Thomas Madsen-Mygdal, der var ejer af godset Edelgave.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links