nordlige relief
.
sydlige relief
.
stenens sydside
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4312135
Sted- og lokalitetsnummer
230210-547
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1937 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4312:135 Mindesmærke for Genforeningen. Tresidet stensøjle, der er 2 m bred og ca. 5,2 m høj. På hver side er i toppen af søjlen udhugget et figurrelief og herunder et indskriftfelt med indhuggede umalede versaler. På stenens østlige side ses to mænd, hvoraf den ene har hånden på den andens skulder; den anden mand holder et sværd i begge hænder. Indskriften under lyder: TUNGE BYRDER SLED VOR MARV FREMMED KRIG VAR PLIGTENS BUD I DEN BRYDEKAMP MED GUD FRELSTE VI VOR FREMTIDS ARV På stenens nordside ses to kvinder med tørklæder. Den ene kvinde sidder ned og den anden står oprejst. Indskriften under lyder: STÆRKERE END GULD OG STAAL GIK VOR GAMLE MODERSMAAL DER HVOR LIVETS GRUNDVÆLD SPRANG SIN UKUELIGE GANG På stenens sydlige side ses en mand og kvinde. Manden holder kvinden i armen og sin hat i hånden. Hun går forrest med armen rejst til hilsen. Indskriften herunder lyder: VI KOM HJEM GIK OPREJST IND, FEST BLEV FULGT AF ARBEJDSDAG. STRENGE KAAR GAV FASTE SIND UNDER DANMARKS FRIE FLAG

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2018
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: Genforeningsmonument ca. 5,20 m højt. Det er udformet som en tresidet søjle sammensat af tre 2 meter brede stenblokke af Bornholmsk granit. På hver side er i toppen af søjlen udhugget et figurrelief og herunder et indskriftfelt med indhuggede umalede versaler. På stenens østlige side ud mod vejkrydset ses to mænd, hvoraf den ene har hånden på den andens skulder, som holder et sværd i begge hænder. Indskriften under lyder: TUNGE BYRDER SLED VOR MARV FREMMED KRIG VAR PLIGTENS BUD I DEN BRYDEKAMP MED GUD FRESLTE VI VOR FREMTIDS ARV På stenens nordside forstiller relieffet to kvinder med tørklæder. Den ene kvinde sidder ned og den anden står oprejst. Indskriften under lyder: STÆRKERE END GULD OG STAAL GIK VOR GAMLE MODERSMAAL DER HVOR LIVETS GRUNDVÆLD SPRANG SIN UKUELIGE GANG På stenens sydlige side ses et relief med en mand og kvinde. Manden holder kvinden i armen og sin hat i hånden. Hun går forrest med armen rejst til hilsen. Indskriften herunder lyder: VI KOM HJEM GIK OPREJST IND, FEST BLEV FULGT AF ARBEJDSDAG. STRENGE KAAR GAV FASTE SIND UNDER dANMARKS FRIE FLAG Historik: Det danske Samfund for Ulkebøl sogn tog initiativet til monumentets rejsning med økonomisk støtte fra Ny Carlsberg Fondet. Det er billedhugger Jens Lund som har udført monumentet og Valdemar Rørdam har forfattet versene. Monumentet blev afsløret 15. juni 1937 og skal være flyttet i 1987.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links