Oversigt - fra V
.
Bagside - fra Ø
.
Oversigt fra bagside - fra SSØ
.

Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302832
Sted- og lokalitetsnummer
010606-88
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke, genforeningssten. Mindestenen, der er sat på en sokkel af marksten, er 98 x 108 x 62 cm stor. Inskriptionen på stenens forside lyder: GENFORENINGEN 1920 ATTER VAJER DANNEBROG OVER FÆLLES LAND OG SPROG Inskriptionen er opmalet med sort farve. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme farve, typografi og omfang.

Undersøgelseshistorie

2018
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiGenforeningssten sat til minde om Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Granitstenen er sat på en støbt sokkel indeholdende flere større marksten. Hele monumentet måler 98 x 108 x 62 cm. Soklen måler ca. 130 x 130 cm. Stenen er rejst på hjørnet mellem Smedestræde og Veksø Bygade. På forsiden lyder inskriptionen: GENFORENINGEN 1920 ATTER VAJER DANNEBROG OVER FÆLLES LAND OG SPROG Ikke langt fra stenen er byens flagstang rejst, hvor der flages på nationale flagdage. **Historik** Stenen blev skænket af gårdejer Petersen fra Hulhøjgard og samtlige beboere i Veksø transporterede den i fællesskab til opstillingspladsen. De havde konkurreret indbyrdes om forslag til inskriptionen og den blev lægen Hassing, en tidligere veksøborger som løb med sejren. Efter afsløringen samledes deltagerne på kroen, hvor taler, sang og oplæsning vekslede aftenen igennem. (Let omskrevet tekst fra ”Genforeningsmindesmærkernes Historie” af Johannes Vejlager)
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links