Gentofte Hospital.
.

Gentofte Hospital ligger på Kildegårdsvej 28 i Gentofte Kommune. Grunden blev givet til Københavns Amt i 1917 med den betingelse, at der skulle ligge et hospital, ellers ville den gå tilbage til Gentofte Kommune. Samme år blev der udskrevet en arkitektkonkurrence, og i 1919 begyndte arkitekterne Emil Jørgensen og Helge B. Møller i samarbejde med ingeniørfirmaet Birch & Krogboe at opføre Københavns Amts Sygehus, der blev indviet i 1927.

Klausulen har angivelig haft stor betydning for hospitalets videre eksistens; den værdifulde grund har ikke kunnet sælges til fx boligbyggeri for at finansiere et nyt hospital. Bygningerne er løbende blevet renoveret, men der ligger stadig et stort arbejde med at modernisere dem.

På hospitalet behandles akutte medicinske sygdomme, og her er et smertecenter til behandling af patienter med kroniske smerter. Patienter fra hele regionen behandles på Hjertemedicinsk Afdeling, hvor der foretages operationer på hjertet gennem et plastikrør i lysken, og hospitalet har en stor afdeling til udredning for lungekræft og behandling af patienter med tuberkulose. I 2009 blev der på grunden indviet et nybyggeri på 14.000 m2, der huser et center for planlagt kirurgi. Her foretages især ortopædkirurgiske operationer, men også planlagte mave-tarm-kirurgiske operationer. På Gentofte Hospital foretages også planlagte øre-næse-hals- og urinvejsoperationer.

Der er en stor forskningsaktivitet på Gentofte Hospital. Specielt er hjerteafdelingen, hud- og allergiafdelingen og diabetesafdelingen internationalt kendt for deres forskning. Forskningsgruppen inden for forskning i type 1-diabetes flyttede dog d. 1. september 2017 til Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), der ligesom Gentofte Hospital hører under Region Hovedstaden.

Hospitalet er tilknyttet Københavns Universitet og underviser og uddanner inden for hele spektret af sundhedsvæsenets personalegrupper.

I forbindelse med Region Hovedstadens budgetaftale for 2015 blev Gentofte Hospital og Herlev Hospital lagt sammen og fik fælles direktion. De to hospitaler betjener tilsammen 425.000 borgere i Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Egedal, Rødovre, Furesø, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. På kræftområdet behandler hospitalerne også borgere uden for Region Hovedstaden.

Herlev og Gentofte Hospital havde i 2018 ca. 6.400 ansatte, hvoraf op mod 1.800 arbejdede i Gentofte.

Videre læsning

Læs mere om Sundhed i Gentofte Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg