De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Gentofte Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Skovarealerne i nord er sammen med Gentofte Sø og Øresund med til at dæmpe temperaturudsvingene i kommunen. I den fladere sydlige del er kommunen tæt bebygget, så der opstår en urban effekt med følgende højere temperaturer. Fra april til august bringer østlige og sydlige vinde varme til kommunen, og selv om Øresund sænker temperaturen en smule, ligger Gentofte i disse måneder blandt landets ti varmeste kommuner.

Derimod ligger den gennemsnitlige nedbør under landsgennemsnittet. Det skyldes dels, at Øresund svækker bygedannelsen i sommerhalvåret, dels at den ellers nedbørsrige vestenvind når at tørre ud, inden den rammer Gentofte Kommune.

Antallet af solskinstimer ligger lidt over landsgennemsnittet, og i september placerer kommunen sig blandt landets ti solrigeste. Til gengæld rykker den ned blandt landets ti solfattigste kommuner i december og januar.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Gentofte Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima