Gentofte Rådhus på Bernstorffsvej fra 1936 er opført af Thorvald Jørgensen i nyklassicistisk stil. Rådhuset er udvidet to gange med hhv. en nordfløj i 1944 og senest en sydfløj i 1976, tegnet af Hoff & Windinge. Foran rådhuset ligger Skulpturhave fra 1978 af Allan Schmidt.
.
Gentofte Hospital.
.

Den oprindelige landsby ses i de historiske vejforløb omkring Gentofte Kirke, Mitchellsstræde og Vindestræde. Landstedet Salem og de to gule huse på Mitchellsstræde 3 fra ca. 1795 er rester af det gamle landsbymiljø.

I den nordvestlige del af Gentofte nær motorvejen står Edvard J. Thomsens modernistiske vandtårn fra 1955, og i 2006 blev det tydelige landemærke delvis ombygget til ungdomsboliger af Dorte Mandrup.

Arne Jacobsens rækkehuse på Ørnegårdsvej 22‑50, opført i 1957, og Sløjfen 22‑48, opført i 1943 og 1957, er tidlige eksempler på facader udført som curtain-wall med spinkle træprofiler udfyldt af glas og eternitplader. Nær herved indgår dele af arkitektens oprindelige stadionanlæg fra 1936 i Gentofte Sportspark, der i årene 2011-16 undergik en omfattende udvidelse.

I den østlige del af byen ligger svømmehallen Kildeskovshallen. Syd herfor ligger boligbebyggelserne Springbanen 85‑101 samt punkthusene ved Springbanen fra 1989‑91. På Brogårdsvej 72 ligger Poul Henningsens eget hus. Det ganske prunkløse hus, der er bygget i 1937 i samarbejde med arkitekt Viggo Møller-Jensen, er opført i 11 niveauer på en stejl bakke.

Af større, dominerende bebyggelser ligger Gentofte Rådhus på Bernstorffsvej 161 tegnet af arkitekt Thorvald Jørgensen i 1936 og Gentofte Hospital på Kildegårdsvej fra 1927‑39 tegnet i nyklassicistisk stil af Emil Jørgensen og Helge Bojsen-Møller. Steno Diabetes Center er tegnet af professor Ivar Bentsen 1931‑32.

Videre læsning

Læs mere om Gentofte

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur