Med herregården Giesegård tronende i baggrunden ses hele anlægget med avlsbygninger og alléen, der fører op til hovedbygningen fra 1750‑51. Efter flere ombygninger fremstår bygningen i dag i arkitekt Gotfred Tvedes historicistiske nyklassicistiske udtryk fra 1904 med hvide kalkede mure og sort glaseret tegl.
.

Lange alléer fører fra flere sider mod Giesegård øst for Ringsted, der ligger omgivet af marker og skov. Den hvidt strålende hovedbygning med de svungne gavle og de kobbertækkede tårne, opført 1750-51, kan ses fra landevejen. Hovedbygningen blev kraftigt ombygget i 1873 og igen i 1904. De nærliggende bygninger og avlsgården er mestendels opført i slutningen af 1800-tallet.

Giesegård blev oprettet som herregård i 1683 af kreditoren Frederik Giese af tidligere krongods, der var afgivet til ham som følge af statens dårlige finanser efter svenskekrigene 1658‑60. Giesegårds følgende ejere havde i mange år ligeledes økonomiske vanskeligheder, men i 1736 overtog Anna Sophie Schack herregården fra overkrigssekretær og stiftamtmand Christian Carl Gabel, som hun havde lånt penge. Under hende og hendes efterkommere voksede Giesegård til et af Sjællands større godskomplekser, og i 1776 blev stamhuset Giesegaard oprettet for slægten. Giesegård ejes fortsat af Anna Sophie Schacks efterkommere og drives i dag af Michael Brockenhuus-Schack.

Herregårdens store parkanlæg, der blev anlagt først i 1700-tallet, blev 1904‑07 renoveret af landskabsarkitekt Edv. Glæsel og er i dag en landskabelig have med sø og gamle træer.

Videre læsning

Lære mere om Voldsteder og herregårde i Ringsted Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder