Det centrale Gilleleje, 2017.
Havnen med den betydelige fiskerihavn og en adskilt lystbådehavn dominerer byens nordlige del ud mod Kattegat. Byens ældste del ligger syd for havnen omkring Gilleleje Kirke. Gilleleje Station ligger på Gilleleje Stationsvej og betjener Gribskov- og Hornbækbanen. Umiddelbart nord for stationen ligger Gilleleje Hallen. Kystvejen er byens hovedfærdselsåre, der mod øst fører til Helsingør og mod vest til Tisvilde.
.

Gilleleje har en befolkning på 6.633 og et areal på 536 ha. Byen er en langstrakt bebyggelse ved Sjællands nordligste pynt, hvor Kattegat møder Øresund. Beliggenheden er central i forhold til Kattegatfiskeriet, og fiskerihavnen er Sjællands største. Til Hillerød i syd såvel som til Helsingør i øst er der 22 km.

Gillelejes ældste del ligger syd for havnen, som er udvidet betydeligt mod nord og især øst med bassin til lystbåde; den er renoveret efter skader fra stormen Bodil i december 2013. Havnearealerne anvendes af fiskeri- såvel som turisttilknyttede erhverv; også grussortering finder sted. Byens livlige detailhandel, som også betjener sommerhusfolket, foregår omkring Kystvejen/Gilleleje Hovedgade og i et supermarked i sydøst. Mod sydvest ligger stationen, hvor banerne fra Helsingør og Hillerød mødes. Byens boligbyggeri tog især form af parcelhuskvarterer, der bredte sig ind i landet mod syd, på det sidste også med indslag af rækkehuse. Efter 1960 voksede der ud fra nogle få gamle sommerhusområder en nyere sommerhusbebyggelse frem, som dækker et bredt bælte langs hele kysten. Som samlet helårs- og fritidsbyområde strækker Gilleleje sig nu i en bredde af ca. 1 km fra Nakkehoved Fyr i øst til vandtårnet på Gilbjerg Hoved ca. 4 km vestpå.

Betydning af bynavnet Gilleleje

Navnet Gilleleje er nævnt første gang i 1535 i formerne Gilleleid og Gilleleide og i 1545 i formen Gilleleye. Forleddet er antagelig flertal af et gammeldansk substantiv *gil »kløft«, som også indgår i navnet på den nærliggende lokalitet Gilbjerg (1681 Gilberg aas, Gilberg høy). Efterleddet er substantivet leje i betydningen »bådleje, fiskerleje« eller evt. et hermed beslægtet substantiv, gammeldansk leid, »græsmark, grønjord, hvilende, udyrket jord«. Navnets betydning er da »bådelejet ved kløfterne« eller muligvis »græsmarken ved kløfterne«.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Gribskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links