mulig fundament syd for østlige skanse, set fra vest
.
den østlige del af skansen, set fra SØ
.
den østlige del af skansen, set fra VNV
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322088
Sted- og lokalitetsnummer
030101-119
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1805 e.Kr. - 1812 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kystskanse. Samlet, bevaret længde 233 m. Består af to omtrent retlinjede volde af indtil 1 meters højde med tilhørende ½ meter dybe nedgravninger langs deres fod på begge sider. De ligger i forlængelse af hinanden og er adskilt af en 11 meter bred åbning. Omkring åbningen er voldene udbygget med et mod sydvest orienteret fremspring af 11 meters længde. Umiddelbart sydvest for nedgravningen omkring den sydøstlige vold findes en kunstig forhøjning af 39 x 16 meters udstrækning og ½ meter højde. Den nordvestlige vold afsluttes af en nyere afgravning.

Undersøgelseshistorie

2011
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenSkanse fra englænderkrigene.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links