Give Plantage ligger nordvest for Give i den nordlige del af kommunen. Plantagen blev anlagt på lokalt initiativ og blev, som en af de første af sin slags, oprettet som et aktieselskab i 1867. Snart derefter begyndte tilplantningen af det åbne hedeareal, men det var vanskeligt for træerne at få fat, og der måtte jævnligt foretages genplantninger. Efterhånden begyndte plantagen dog at vokse i omfang, og efter 20 år havde den nået et areal på ca. 100 ha.

I dag dækker Give Plantage 285 ha og fremstår som en meget varieret nåleskov af især rødgran samt sitkagran, ædelgran, douglasgran og lærk. Variationen skyldes ikke mindst, at mange af parcellerne allerede har været i omdrift flere gange, hvilket har skabt store forskelle i beplantningernes sammensætning og aldre. Dertil kommer de kraftige storme i hhv. 1981, 1999 og 2013, som væltede store dele af plantagen og førte til en del genplantning, heriblandt med partier af både eg og bøg. Bortset fra en allé af skovfyr, som strækker sig flere hundrede meter gennem plantagen, er der derfor stort set ingen træer tilbage fra den oprindelige tilplantning.

Generelt er området tæt beplantet, men på de få åbne arealer træder hedelyng og andre hedeplanter stadig frem i landskabet. De får selskab af arter som blåbær, skovstjerne, majblomst, alm. kohvede og skovhullæbe. For svampesamlere kan plantagen desuden byde på bl.a. tragtkantarel samt de kønne, men ikke helt så velsmagende alm. orangekantarel og violet ametysthat. Også blandt jægerne er Give Plantage populær, især pga. sin store bestand af krondyr.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove