.
Licens: CC BY SA 2.0

Gjesinggravstenen 1 er en gravsten fra 1100-1250 i ældre middelalder. Den blev i 1627 fundet uden for Gjesingholms (nu Løvenholms) kapeldør, efter sigende oprindeligt overflyttet fra Gjesing Kirkegård. Stenen kom i 1821 til København og er nu opstillet på Nationalmuseet. Den har et brud lidt under midten, og den ene af de to sider med runer er noget beskadiget. Den består af granit og er 163 cm høj, 44-48,5 cm bred og 25 cm dyb.

Inskriptionen, der er skrevet på gammeldansk og med ubestemte runer, lyder: "{þuæþ} gærþi þænni hwælf yfæ Þyrger Æbba sun Lagæ ... Mari ... Niklaos gæti. Horderus."

Oversat lyder indskriften: "Thved(?) gjorde dette hvalv (=kisteformet romansk gravsten) over Thyræ Ebbesøn Lave. Vi beder Maria vise nåde mod sjælen. Nikolaus vogte. Horder."

Oversættelsen søger at give meningen i et formodet forlæg. "Nikolaos gæti" og evt. billedfremstillingen sigter til den meget populære skytshelgen og helgenbiskop Nikolaus af Myra, populær helgen blandt søfarende og købmænd, som lever videre i nutiden som julemanden (jf. engelsk Santa Claus).

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Norddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links