Borgen Gl. Brattingsborg ved Tranebjerg på Samsø blev anlagt i 1100-tallet. I Valdemarstiden 1157‑1241 yndede kongerne at opholde sig på Samsø, der havde en central placering i riget. Både Valdemar den Store, Knud 6. og Valdemar Sejr besøgte flere gange øen, hvor de sikkert benyttede sig af kongeborgen Gl. Brattingsborg. Det var sandsynligvis her, at Valdemar Sejr i 1215 afviklede et stort rigsmøde, hvor hans søn, Valdemar den Unge, blev hyldet som medkonge.

Hovedborgen var placeret på en høj banke, omgivet af en 3 m dyb voldgrav. På en ydre forborg er der fundet rester af en kirke (Gl. Brattingsborg Ødekirke). Ifølge en samtidig beretning blev borgen indtaget og plyndret af Marsk Stig i årene efter mordet på kong Erik Klipping i 1286.

I dag ses kun rester af den ydre kampestensmur mod øst på ca. 50 m’s længde.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Samsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder