De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Gladsaxe Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Da kommunens nordlige del er forholdsvis skovrig og bakket, får den en smule mere nedbør end den sydlige del. Det kompenseres der lidt for af urbaneffekten, som betyder, at byområderne er varmere, hvilket påvirker skydannelsen og giver flere byger. Samlet set får Gladsaxe Kommune dog mindre nedbør end landsgennemsnittet, fordi Danmark ligger i vestenvindsbæltet, og luften derfor når at tørre ud på vejen fra Nordsøen til Sjælland.

Det lidt tørre klima påvirker også temperaturen, som ligger en del over landsgennemsnittet. Fra april til juli er påvirkningen fra de kolde havområder meget lille, og i disse måneder ligger kommunen blandt landets ti varmeste.

I vintermånederne placerer Gladsaxe Kommune sig blandt de ti solfattigste kommuner. I den lyse del af året får kommunen til gengæld så megen sol, at antallet af solskinstimer lige netop sniger sig op over landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Gladsaxe Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima