I Glavendrup Mindelund findes en 60 m langskibssætning fra vikingetiden.
.

Glavendrup Mindelund ligger ved Fyns største skibssætning fra vikingetiden med runestenen Glavendrupstenen. Rasmus Nielsen, som var højskolelærer på Særslev Højskole, fik idéen til at danne foreningen Glavendrup-Stenen, som blev stiftet i 1906, og samme år blev der holdt grundlovsfest på stedet. I 1915 rejstes en mindesten over kvindernes stemmeret. I 1920 fulgte en Genforeningssten, i 1926 en mindesten over missionæren Ansgar og i 1936 en sten over 400-året for Reformationen. Den 5. juni 1946 blev rejst en mindesten over Befrielsen året før. Desuden er rejst en sten over gårdejer Mads K. Rasmussen, der i mange år passede stedet. Kommunen overtog driften i 1999, og stedet er fredet.

I Glavendrup Mindelund findes en 60 m lang skibssætning fra vikingetiden. Den er integreret i en gravhøj fra bronzealderen og skal formentlig ses som et udtryk for forfædredyrkelse. Skibssætningen markerer antagelig en samlingsplads eller et mindesmærke, hvilket afspejler tilstedeværelsen af et stormandsmiljø i området i vikingetiden.

Glavendrupstenen fra første halvdel af 900-tallet omtales thegnen Alle Sølve, der måske havde en slægtsmæssig adkomst til magten i området, som ifølge lokale, nu ukendte, overleveringer skyldtes et sagnomspundet slægtskab med en fjern forfader, der lå gravlagt i højen. Alle Sølve, hans hustru og slægt kan derfor ses som mulige initiativtagere til opførelsen af skibssætningen.

Videre læsning

Læs mere om historie i Nordfyns Kommune

Læs mere om oldtiden i Nordfyns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker