Herregården Glorup fremstår i dag pga. ombygninger i hhv. 1740’erne og 1760’erne som et prægtigt barokanlæg med klassicistiske træk og er således et eksempel på en glidende overgang mellem stilperioder. Glorups ombygning i 1760’erne skyldtes statsmanden og storgodsejeren Adam Gottlob Moltke, som var Frederik 5.s overordentlig indflydelsesrige embedsmand og ven. I området ejede Moltke også Anhof og Rygård og i alt mere end 1.000 tønder hartkorn. De omfattende besiddelser både her og i øvrige dele af landet gjorde ham til en af samtidens største godsejere.

Haven ved Glorup blev anlagt i hhv. 1745 og 1762‑75, da herregården blev ombygget i barok og klassicistisk stil. Nicolas-Henri Jardin skabte det rektangulære rum mellem to parallelle lindealléer, der slutter i en tværgående allé. Ud for parterret på den smalle banket blev udgravet et 220 m langt bassin flankeret af urner i Louis Seize-stil og med en cirkulær ø og springvand. Havens fjerneste del er et romantisk, ikke-aksefast anlæg med sneglehøj, eremithytte og rundtempel rekonstrueret i 1868. Gennem 1860‑70’erne omlagde landskabsgartner H. Flindt en del af dyrehaven til romantisk have med trægrupper og to murede tårne med en hængebro over Fiskebækkens kløft, der i dag er en ruin. En tredje akse med delvis slynget forløb fra 2009‑13 er skabt af Absolut Landskab og Vega Landskab i samarbejde med billedhuggeren Karin Lorentzen, som har tilføjet tre terrænskulpturer. Den nye akse slutter med en trappe, der leder op gennem slugten.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Nyborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder