De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Glostrup Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Ligesom de øvrige hovedstadskommuner hører også Glostrup Kommune til blandt landets varmeste. Når varm luft om sommeren blæser op fra kontinenterne mod syd og øst, stiger temperaturen, og selv om Øresund køler luften en smule, ligger Glostrup Kommune så langt fra kysten, at det kun har en beskeden betydning. Fra april til juni ligger Glostrup således blandt landets ti varmeste kommuner. Om vinteren blæser kold luft op fra kontinenterne, men det påvirker ikke temperaturen mere, end at gennemsnitstemperaturen på årsbasis ligger betydeligt over landsgennemsnittet.

Det flade terræn og kommunens østlige placering resulterer i mindre nedbør, og i Glostrup Kommune ligger den gennemsnitlige nedbør ca. 100 mm under landsgennemsnittet. Til gengæld er antallet af solskinstimer forholdsvis højt.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Glostrup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima