Skulpturinstallationen Verdens hånd, bestående af bronzeskulpturer, vægge og et tag, er skabt af Søren Jensen i 1989, men opstillet i landskabsarkitekt Stig L. Anderssons nye Rådhuspark i 2001. Kort herfra, ligeledes i Rådhusparken, er endnu en skulptur af Søren Jensen, Verdens mund, opstillet samme år; den er oprindelig fra 1989.

.

Glostrup Rådhus blev indviet i 1959 med Arne Jacobsen som arkitekt. Arne Jacobsen vandt i 1953 en konkurrence om Glostrups nye rådhus. Hans vinderforslag blev siden korrigeret til dets nuværende udseende, der er karakteriseret ved den taktfaste, murede inddeling, det bronzeinddækkede tag, vinduespartierne i bronze og brystningspanelerne i gråt glas. Rådhuset er bl.a. forbundet med Bryggervillaen, der tidligere var en del af Glostrup Bryggeri, og en nyere bygning tegnet af DISSING+WEITLING architecture og opført 2004‑08.

I år 2000 gav landskabsarkitekten Stig L. Andersson en del af Rådhusparken ny udformning. På Nyvej blev der plantet to dobbeltrækker af plataner, og belægning af gråsort og rustfarvet skiffer blev lagt. Ved rådhuset brydes skifferbelægningen af forsænkede, amøbeformede græsflader med birketræer. Sorte, skråtstillede pullertsten i granit danner grænse mod kørebanen.

Glostrup Rådhus. Til højre i billedet ses DISSING + WEITLING architectures tilbygning. Pladsen foran rådhuset er tegnet af Stig L. Andersson Landskabsarkitekter (i dag SLA) og belagt med norsk skiffer. I midten af billedet ses skulpturen Overgang af Jesper Rasmussen, der blev indviet i 2008.

.

Videre læsning

Læs mere om Glostrups arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur