Det gamle vandtårn fra 1905 står som et vartegn for byen.

Glostrup S-togsstation fra 1918 er tegnet af Heinrich Wenck, men er i dag væsentligt om- og udbygget. Omkring stationen ligger datidens velhavende borgeres villaer, og her er reminiscenser af de første store industrier.

Engang var bryggeriet en af Glostrups største arbejdspladser. I dag er det nedrevet, men en række arbejderboliger på Kirkebjerg Allé og Linde Allé minder stadig om perioden. Ligeledes er Hartmanns Pakhus, der engang var frølager og i dag er ombygget til kontorformål, en markant bygning fra ca. 1919 af Gotfred Tvede. På Hovedvejen træder det gule Glostrup Apotek frem i skønvirkestil.

Der blev bygget en del enfamilieshuse i mellemkrigstiden, og med bevægelsen Bedre Byggeskik forsøgte man at begrænse den meget varierede byggestil. Et eksempel er Solvangskvarteret på Solvangsvej og Erdalsvej med parcelhuse opført i perioden 1930‑50.

Forstadsudviklingen tog for alvor fart fra omkring 1945, og i 1959 blev Glostrup Rådhus indviet med Arne Jacobsen som arkitekt. Rådhuset blev udvidet i årene 2004‑08 efter tegninger af DISSING+WEITLING architecture.

De almennyttige boligselskaber opførte i 1940’erne små enfamilieshuse til udlejning, fx afdelingen Sofielundsvænge, der består af 26 små huse opført i 1949.

Tæt ved motorvejen ligger Glostrup Park Hotel fra 1967 (oprindelig Esso Motor Hotel). Hotellet blev først udvidet i 2002 af tegnestuen Friis & Moltke og igen 2014‑15 ved DISSING+WEITLING architecture.

Videre læsning

Læs mere om Glostrup

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur