Grundlæggeren af Glud Museum, Søren Knudsen, fotograferet ca. 1954‑55 ved indgangen til sit tyskinspirerede bindingsværkshus Hildesheim, som han selv var med til at bygge i 1906. Huset blev i 1991 overdraget til Glud Museum.
.

Glud Museum er et frilandsmuseum i Glud på Juelsmindehalvøen, der fortæller om livet i Østjylland fra 1660 og frem. Museet har som statsanerkendt museum ansvaret for nyere tids kulturhistorie i Hedensted Kommune.

Museet er det ældste museum i kommunen, grundlagt i 1912 af den lokale malermester Søren Knudsen, hvis fascination af landlig byggeskik blev vakt på rejser til bl.a. Finland, Tyskland, Paris og København. I 1911 flyttede og genopførte Søren Knudsen et stuehus fra en lokal gård, som ellers stod til nedrivning. Ved Knudsens død i 1955 rummede museet otte landlige bindingsværksbygninger fra Østjylland, som han havde flyttet og genopført. I 1960 blev museet statsanerkendt. I dag omfatter museet 14 historiske bygninger og anlæg, en udstilling om museets grundlægger samt en stor udstilling af håndværk, landbrugsredskaber og landbokultur.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv