Det centrale Glyngøre, 2018. Det vestre havnebassin er fiskerihavn, og det østre, som tidligere var jernbanefærgehavn, benyttes nu af lystbåde. De fleste byfunktioner og den ældste bebyggelse ligger ved havnen og langs Bredgade. Det lave, sumpede område mellem Bredgade og Durupvej er nu bypark; ældrecenteret er opført på fiskeindustriens grund, og bakkelandet øst for Enghavevej er udstykket til parcelhuse. Ved Elmevej ses lidt af erhvervskvarteret med den store højttalerfabrikshal.
.
Glyngøres lille fiskeri- og lystbådehavn ligger på den yderste spids af en odde ud til Salling Sund. Området er byens ældste, og herfra voksede byen først som overfartsby og senere som stationsby.
.

Glyngøre har en befolkning på 1.492 og et areal på 127 ha. Byen ligger 24 km nord for Skive ved Salling Sund, der adskiller Limfjordsøen Mors fra halvøen Salling. Byen er anlagt i Salling på et lavt, trekantet forland, hvis spids peger over mod Nykøbing M. Den har med tiden bredt sig op over en kløftet skrænt og til Skibhøje Bakker, et 40 m højt morænebakkeland bag skrænten. Småskove afslutter bebyggelsen mod nord og syd.

Glyngøre afgrænses mod nord af Planetstien i det tidligere banetracé, der følger Durupvej. Stien og vejen passerer erhvervskvarteret i østbyen med JAMOHUSET, højttalerfabrikkens 445 m lange bygning, der nu benyttes af flere mindre virksomheder. Industriens tidsalder afsatte også flere parcelhusområder mod syd i retning af Sallingsundbroen, ligesom et antal minkfarme nær byen afspejler en periode med store landinger af fisk. Den igangværende omdannelse fra industri- til oplevelsesøkonomi er knyttet til havneområdet og dets muligheder for maritime aktiviteter.

Det 12 m høje Glyngøre Fyr fra 1911 ligger på Glyngøre Havn og er et såkaldt vinkelfyr med tromlelinse. Fyret markerer den nordvestligste del af halvøen Salling.

.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Glyngøre er fra 1694‑95, hvor formen Glyngør optræder. I senere kilder findes former som Glynge Øer (1815) og Glyngøre (1882). Navnet er sammensat af stednavnet Glynge, som sandsynligvis har betydningen »stedet ved sumpen«. Efterleddet er substantivet øre, som betyder »stenet strandbred«. Navnet sigter således til en stenet strandbred ved Glynge.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer