Glyngøres bebyggelse fremstår karakterfuldt i det flade landskab. Kirken hæver sig over den øvrige by. Den er Sallings yngste, tegnet i 1919 af Charles Jensen efter middelalderligt forbillede. Hovedgaden, Bredgade, udgør et homogent gadeforløb med beskedne villaer og dobbelthuse og lidt højere og tættere bebyggelse omkring Priess Vej og Færgevej. Præstegården, Bredgade 62, er med sit kvartvalmede tag, gesimser og indgangsparti et fint eksempel på et tidstypisk hus i Bedre Byggeskik, mens Bredgade 26 fra 1944 skiller sig ud med funktionalistiske arkitekturtræk. Den tidligere stationsbygning på Museumstorvet fungerer nu som museum under navnet Glyngøre Kulturstation.

På havnen ses et klassisk rød- og hvidstribet jernfyrtårn fra 1911, der fungerer som vartegn for havn og by. Havnemiljøet ønskes styrket og udviklet med planer om etablering af Glyngøre Maritime Center.

Videre læsning

Læs mere om Glyngøre

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur