Det centrale Græsted, 2017.
Byens ældste del ligger i området omkring middelalderkirken Græsted Kirke. Centralt i kortudsnittet ligger byens folkeskole, Gribskolen, og Gribskovhallen. Byens handelsliv er koncentreret i området omkring Græsted Hovedgade og Centervejen. Græsted Station ligger på Græsted Stationsvej og betjener Gribskovbanen. Umiddelbart sydøst for kortudsnittet ligger Græsted Syd Station, der betjener samme bane.
.

Græsted har en befolkning på 3.627 og et areal på 189 ha. Byen ligger 15 km nord for Hillerød og 7 km fra både Helsinge og Gilleleje. På den uregelmæssigt bølgede moræneflade med mange vandfyldte dødishuller ligger ældre landhuse tæt; mange af disse er for længst nedlagte husmandsbrug. Mod syd stiger terrænet op mod Gribskov.

Ældst i Græsted er middelalderkirken, som med den oprindelige landsby ligger højest i byen, hvor landevejene fra Hillerød, Helsinge, Gilleleje og Esbønderup mødes. Gribskovbanen fra Hillerød kom først til byen i 1880, og der blev anlagt en station ved vejen mod Gilleleje, ca. 1 km fra landsbyen; herudfra udviklede stationsbyen sig. Senere åbnede en station ved Esbønderupvej, hvis inderste del blev til Græsted Hovedgade med stationsbybebyggelse i to-tre etager. Jernbanen førtes i 1896 videre til Gilleleje, og Græsted udviklede en ret alsidig økonomi som service- og industrielt center for landbrugsoplandet. Denne virksomhed er dog senere indskrænket betydeligt til trods for stor befolkningstilvækst siden 1960’erne. To erhvervsarealer, der især servicerer det lokale marked, ligger nær de to stationer, men i hovedgaden er mange småbutikker afløst af et enkelt supermarked. Boligkvartererne knytter sig især til indfaldsvejene fra Esbønderup og Gilleleje. En del ældre huse er bevaret, men 1960’ernes og 1970’ernes parcelhusboom dominerer også her. I byens udkant ses gårdhave- og rækkehuse. Bebyggelsen afskæres skarpt mod øst af jernbanen. Vest for byen er omfartsvejen Ny Mårumvej fra 2006 ført igennem det åbne areal mellem byen og den lille skov Græsted Hegn.

Betydning af bynavnet Græsted

Såvel den ældste afskrift af navnet Græsted *1299 (afskrift ca. 1497) som den ældste originalform 1357 har formen Gresholte. Navnet er oprindelig sammensat af plantebetegnelsen, substantivet græs og substantivet holt »lille skov«. Med tiden er formen blevet afslidt, jf. yngre belæg som 1351 (afskrift 1476) Gressolthæ og *1465 (afskrift ca. 1497) Greste, og navnet har da kunnet opfattes og omtolkes som et navn på -sted. Den ældste originalform, der viser den udvikling, er 1556 Grested. Navnets betydning er »den lille skov, hvor der vokser græs«.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Gribskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links