Græsted Posthus fotograferet ca. 1915. Postbudene står klar med deres cykler til at bringe posten ud. Til højre er den hestetrukne dagvogn til Rågeleje kørt frem.
.
Figur. Befolkningsudviklingen i Græsted 1921‑2017.
.

Græsted nævnes første gang i Esrum Klosterbog i 1299. Anlæggelsen af jernbanen til Hillerød i 1880 fik udviklingen til at blomstre, og der blev opført postkontor, brugsforening, andelsmejeri (stiftet 1888), andelsbageri og -mølle (opført 1899) samt sparekasser og bank. Jernbanen medførte også, at der blev udviklet en egentlig industri med bl.a. teglværk, møbelfabrik, mostfabrik, trælasthandel og betonvarefabrik. I 1918 blev en teknisk skole indviet i byen. I årene 1881‑1904 havde byen to kroer: Græsted Kro på Hovedgaden blev bygget i 1869 og Røde Kro på Stationsvej i 1881. Røde Kro blev i 1904 afholdskro og i 1914 indrettet til lejligheder. Græsted Kro havde en rejsestald, der var meget brugt i første halvdel af 1900-tallet, da Græsted var en livlig markedsby med heste- og kreaturmarkeder. Kirkelivet har også været med til at præge udviklingen i byen. Græsted fik tilnavnet »Den hellige stad«, da byen siden 1860’erne var præget af missionske vækkelser. Missionshuset er opført i 1875.

Græsted var hovedby i Græsted-Mårum Kommune, som eksisterede indtil Kommunalreformen i 1970. I perioden 1916 til 1940 steg indbyggertallet fra 678 til 814 indbyggere. I 1970 var tallet steget til 1.654 indbyggere. I 1940 var de to største erhvervsgrupper hhv. industri og håndværk samt handel og omsætning; 296 indbyggere levede af industri og håndværk, og 138 indbyggere af handel og omsætning. Efter 1950 er Græsted blevet udvidet med flere parcelhuskvarterer, især i retning mod syd.

Med Kommunalreformen i 1970 blev Græsted den ene af hovedbyerne i Græsted-Gilleleje Kommune.

I 1981 var indbyggertallet vokset til 2.735 personer, og i 2007 var tallet steget til 3.309. Det skyldes primært en omfattende udstykning af parcelhusgrunde. Med årene har byen imidlertid mistet meget af sin betydning som handelsby.

Videre læsning

Læs mere om Græsted

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie

Eksterne links