Grusoverkørslen 230 meter fra indløbet set fra vest
.
Oversigtsbillede - den velbevarede midterdel set fra vest
.
Overkørslen 80 meter fra indløbet set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270895
Sted- og lokalitetsnummer
160601-304
Anlæg
Grøft (afvanding), Nyere tid (dateret 1884 e.Kr. - 1967 e.Kr.); Kanal, Nyere tid (dateret 1884 e.Kr. - 1967 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2708:95 Kanal. Del af Ejstrup og Skibild Vandingskanal. Engvandingskanalen er ca. 446 m lang. Kanalen har ved indløbet ved Holtum Å omkring 0,5 m høje brinker og er 3-4 m bred. De østligste 120 m og vestligste 270 m af kanalen er udflydende. Der er etableret to overkørsler på kanalstykket, én 80 m fra udløbet på 5 m bredde udført af jord og én 230 m fra udløbet på 7 m bredde, udført af grus.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Sydvestjyske Museer446 meter langt kanalforløb, der starter ved kanalens oprindelige indløb fra Holtum å, hvor der desværre ikke længere findes rester af stemværket bevaret. Kanalen er ved indløbet omkring 50 cm høje bringer og er 3-4 meter bred. Området bærer præg af at have været græsset med kvæg i lang tid, og både de østligste 120 meter og vestligste 270 meter af kanalafsnittet er meget nedtrampet. Der er etableret to overkørsler på kanalstykket, én 80 meter fra udløbet på 5 meters bredde lavet af jord og en 230 meter fra udløbet på 7 meters bredde, lavet af grus.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links