Den hvidpudsede historicistiske herregård Grøngrøft blev opført i 1890’erne i villastil med en ottekantet tårnagtig karnap som indgang. I 1935 blev Grøngrøft købt af en tysk skibsreder og efter krigen beslaglagt som tysk ejendom. Herregården blev siden brugt som drengehjem og asylcenter indtil 2007, hvor huset igen kom på private hænder.
.

På en grøn baggrund af store træer, i et stort mosedrag ligger herregården Grøngrøft på et dobbelt voldsted mellem Gråsten og Aabenraa. Voldstedet består af en 180 x 90 m stor gårdbanke med største udstrækning i østvest. Banken er omgivet af 15 m brede vandfyldte voldgrave. Grøngrøft, der kendes fra 1535 under slægten Ahlefeldt, blev formentlig dannet ud fra markerne af nedlagte bondegårde under herregården Søgård. De to brødre Frantz og Gregers von Ahlefeldt drev herregården i fællesskab, og den store gårdbanke har øjensynlig været delt i to ved en voldgrav, således at hver gren af slægten havde et stenhus på banken. En hvælvet kælder fra en af disse bygninger er endnu bevaret under den nuværende bygning.

Da ejeren Carl Ahlefeldt ved sin død i 1722 blev erklæret konkurs, blev alt gods solgt på auktion. Herregården havde skiftende ejere, indtil Asmus Boysen i 1759 købte Grøngrøft, der herefter var i slægtens besiddelse indtil 1884, hvor efterkommeren Karl Bachmann måtte afstå herregården på tvangsauktion. I 1920’erne blev en del af godset udstykket. Efter 2. Verdenskrig konfiskerede staten i 1946 Grøngrøft fra tyskeren Paul Rickmers, og udstykningen fortsatte med oprettelsen af en række husmandsbrug. I 1953 blev Grøngrøft indrettet til institutionen Grøngrøft Fredehjem og senere til skolehjem og asylcenter. I 2007 blev herregården virksomhedshovedsæde, og i 2017 købt af Ralf og Ulla Villumsen. Den nuværende hvidpudsede og villalignende historicistiske hovedbygning er opført i 1890’erne af den daværende ejer, Victor Ludwig Siemers. Grøngrøft er i to etager over en høj kampestenskælder og med højt og halvt afvalmet tag. Bygningens indgang er placeret i det nordvestlige hjørne i en tårnagtig karnap.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder