Sydvest og syd for Fredensborg ligger Gamle Grønholt Vang, Sørup Hegn og Tulstrup Hegn, som tilsammen danner det 239 ha store skovområde Grønholt Vang. Området er overvejende en produktionsskov, selv om skoven tættest på Fredensborg i høj grad fungerer som rekreativt område.

På de højereliggende arealer dominerer bøgen, som især i syd får selskab af eg, ask og avnbøg. Her findes også den 200 år gamle Hængeeg, som er et »øjetræ« med to huller, der ifølge overtroen kan kurere engelsk syge eller rakitis, hvis man kravler igennem. På den drænede, fugtige bund findes en del rødgran, som med tiden skal erstattes af løvskov.

Grønholt Vang rummer et stort antal moser, heriblandt flere birke-, aske- og ellemoser. I Lygtemose i den sydlige del af området foregik der tørveskæring under Besættelsen. I dag er mosen udlagt som urørt skov og fremstår som birkeskov og krat med mange døde træer, der får lov at henfalde naturligt. Tæt på mosen ligger Skovfogedengen, som plejes med høslæt. Her findes nu mere end 60 forskellige plantearter, heriblandt trævlekrone, djævelsbid og kødfarvet gøgeurt.

Ravnen yngler i skoven, der også huser en lang række hulrugende fugle som stor flagspætte og spætmejse. Dertil kommer den forholdsvis sjældne skovmår, som ligeledes yngler i skovens hule træer.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Fredensborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links