Grønholt Voldsted. »Grunolt« er omtalt i et brev udstedt af Knud 6. d. 31. marts 1196, hvor der må have ligget en kongsgård på stedet. Hvorvidt forsvarsværkerne allerede fandtes på dette tidspunkt, eller de først blev anlagt senere, vides ikke.

.

Grønholt Voldsted ligger i et mindre skovområde mellem Asminderød og Grønholt. Resterne af det lille borganlæg består af en firkantet banke med en topflade på blot ca. 19 × 19 m. Banken er omkring 5 m høj og omgivet af en voldgrav med en bredde på ca. 5 m.

Voldstedet gik under navnet »Slottet«, og det var ifølge en indberetning fra den lokale sognepræst i 1743 et yndet udflugtsmål for Frederik 4. og dronning Louise. På trods af voldstedets uanseelige størrelse vakte det Frederik 7.s interesse, og han foranstaltede i sommeren 1851 en hårdhændet udgravning. Der blev lagt to lange grøfter på tværs af voldstedet, og den afgravede jord blev smidt udenfor. Man fandt dog ingen spor efter bygninger på topfladen. Voldstedet blev retableret i årene 1936‑38 af skovrider Jørgen Otto Fabricius. Ved oprensningen af voldgraven blev fundet en del tømmerstykker og brudstykker af tre vognhjul, men ingen keramikskår eller lignende.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Fredensborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links