Granitkorset på Grathe Hede blev i 1892 bekostet af udenlandsdanskeren og forfatteren Thor Lange, der ønskede at fremhæve Valdemarernes vigtighed i Danmarkshistorien. Støttens ene side er derfor prydet med scepter og krone, mens den anden bærer sværd og skjold som symbol på kongemagt vundet gennem kamp.
.

Stenkors rejst i 1892 til minde om Slaget på Grathe Hede.

Slaget på Grathe Hede

Slaget på Grathe Hede fandt sted d. 23. oktober 1157 og satte punktum for den langvarige borgerkrig om magten i Danmark mellem de tre konger Valdemar den Store, Knud Magnussen og Svend Grathe. Ifølge Saxo havde Svend under Blodgildet i Roskilde d. 9. august 1157 søgt at rydde sine medkonger af vejen, og hans mænd dræbte da også Knud, men det lykkedes for Valdemar at undslippe, om end såret. Han flygtede til Jylland, hvor han berettede om Svends udåd og fremviste sine sår. Valdemar fik derpå stor opbakning og konfronterede Svend og hans styrker, der var fulgt efter Valdemar for at søge en afgørelse. Hærene stødte sammen ca. 20 km nordvest for Silkeborg på Grathe Hede, hvor Svends styrker efter en kort, men hård kamp blev overvundet. Svend selv flygtede, men blev taget til fange af nogle bønder og dræbt. Ifølge Rydårbogen blev Svend Grathe begravet i det lokale Grå Kapel, der lå i Thorning Sogn lidt øst for Hærvejen. Kapellet blev formentlig nedrevet kort tid efter Reformationen. I dag står på stedet hvor kapellet lå, stenkorset kaldet Grathe Stenen.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker